22.E.2 - Erhvervspark Vandel

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  22.E.2

 • Plandistrikt

  22 Vandel

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal være fritliggende. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Der kan i baneområdet både foretages ombygning af eksisterende bygninger og anlæg, samt nybygning til erhvervsformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  7

 • Områdets anvendelse

  Området anvendes til erhvervsformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Særlige bestemmelser

  Det skal sikres, at mindst 30 % af baneområdets samlede areal friholdes for bygninger og faste anlæg. Disponeringen af disse arealer skal tage udgangspunkt i de eksisterende naturområder og sikre en forbedret sammenhæng mellem disse.

 • Status

  Vedtaget