21.C.1 - Centerområde ved Borgergade i Thyregod

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  21.C.1

 • Plandistrikt

  21 Thyregod

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må overvejende være sluttet bebyggelse langs gaderne.Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 2.000 m² for dagligvarebutikker og 1000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Det vil sige butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke-generende virksomheder i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget