21.B.7 - Boligområde ved Vestre Allé i Thyregod

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  21.B.7

 • Plandistrikt

  21 Thyregod

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke opføres ny bebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, liberale erhverv og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Den eksisterende bebyggelse (Thyregod Station) skal bevares og det skal gennem lokalplanlægningen sikres, at det ydre udtryk bevares.

 • Status

  Vedtaget