21.B.6 - Boligområde ved Kildedalen i Thyregod

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  21.B.6

 • Plandistrikt

  21 Thyregod

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsen skal holde en afstand på min. 100 m. til Givevej.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget