21.B.3 - Boligområde ved Jernbaneallé i Thyregod

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  21.B.3

 • Plandistrikt

  21 Thyregod

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 700 m². Ved tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40 for den enkelte ejendom og grunde må ikke udstykkes mindre end 300 m². For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker m.v. er bebyggelsesprocenten 50.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt butikker til områdets lokale forsyning og erhverv.

 • Trafik

  For åben-lav boligbebyggelse skal der udlægges min. 2 p-pladser pr. bolig. Ved tæt-lav boligbebyggelse skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bolig.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget