20.O.5 - Offentligt område ved Klattrupvej og Vellingvej i Smidstrup

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.O.5

 • Plandistrikt

  20

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, børneinstitutioner, bypark og fællesantennemast.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget