20.O.4 - Offentligt område ved Præstegårdsvej i Smidstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.O.4

 • Plandistrikt

  20 Smidstrup

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  2% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Bebyggelsens omfang

  Der må i området kun placeres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som bypark.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark - herunder primært festplads.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget