20.O.2 - Offentligt område ved Torpsgade i Smidstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.O.2

 • Plandistrikt

  20 Smidstrup

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For høj bebyggelse må bebyggelsesprocenten max være 40 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 12,5 meter og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål - skole, idrætsanlæg, bibliotek, børne- og ungdomsinstitutioner, forsamlingshuse og lignende, samt boliger i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget