20.O.1 - Offentligt område ved Håstrupvej i Smidstrup

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.O.1

 • Plandistrikt

  20

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  5% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget