20.E.3 - Erhvervsområde ved Klattrupvej i Smidstrup

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.E.3

 • Plandistrikt

  20

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af let industri, håndværk, lager og lignende ikke-forurenende virksomhed.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget