20.E.1 - Erhvervsområde ved Vellingvej i Smidstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.E.1

 • Plandistrikt

  20 Smidstrup

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontor- og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed.

 • Miljø

  En lokalplan for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget