20.B.2 - Boligområde ved Niels Bjerresvej og Smidstrupparken i Smidstrup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  20.B.2

 • Plandistrikt

  20 Smidstrup

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt butikker til områdets lokale forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget