2.R.2 - Rekreativt område ved Donneruplund i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.R.2

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af naturområde og jordbrugsmæssig anvendelse.

 • Trafik

  Der kan etableres stier og opholdsarealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal henligge som natur- og jordbrugsområde, og må ikke bebygges eller udnyttes til by- og erhvervsformål.

 • Status

  Vedtaget