2.R.1 - Rekreativt område ved Bregnhovedvej i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.R.1

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Det samlede bruttoareal for den samlede bebyggelse inden for området må maksimalt udgøre 3.000 m².

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som fritidsområde/golfbane med de nødvendige faciliteter som klublokale, pro-shop, cafeteria, materielgård, p-pladser mv.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget