2.O.1 - Offentligt område ved Tykhøjetvej i Give

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.O.1

 • Plandistrikt

  2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som uddannelse og beskæftigelsescenter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner om etablering af grønne forbindelser.

 • Status

  Aflyst