2.E.8 - Erhvervsområde ved Tykhøjetvej i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.E.8

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Den fremtidige byudvikling skal ske under hensynetagen til helhedsplanens principper.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget