2.E.5 - Erhvervsområde ved Vejlevej og Diagonalvejen i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.E.5

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og værkstedsvirksomhed samt engroshandel. I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget