2.E.4 - Erhvervsområde ved Troldmosevej i Give

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.E.4

 • Plandistrikt

  2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Bebyggelsens omfang

  Butikker må etableres med et bruttoetageareal på max. 5.000 m². Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt engroshandel. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende. I området kan der etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Aflyst