2.E.10 - Erhvervsområde ved Fruelundvej i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.E.10

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  50 m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder større fremstillings-, service- og lagervirksomhed. Der skal i området skabes mulighed for etablering af større pladskrævende virksomheder, der har behov for en placering tæt på den overordnede infrastruktur.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal delområder med virksomhedsklasse 4-6 betragtes som områdetype 2 og delområder med virksomhedsklasse 1-3 betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget