2.C.2 - Centerområde ved Allégade i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.C.2

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  I forbindelse med ny bebyggelse skal der tilvejbringes et udendørs opholdsareal svarende til min. 10 % af etagearealet til erhvervsformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, dog uden detailhandel og boliger. Anvendelsen er liberalt erhverv, restaurationer, og mindre fremstillings- og servicevirksomheder. Samtidig kan området også anvendes til parkering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget