2.B.5 - Boligområde ved Mosevænget og Parkvej i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.B.5

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være etagebebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget