2.B.12 - Boligområde ved Hospitalsgade og Nørregade i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.B.12

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være etagebyggeri. Bygningsfacadehøjden må ikke overstige 10 m. Heri medregnes ikke gavltrekanten. Taghældningen på bebyggelsen må ikke overstige 35% i forhold til et vandret plan.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget