2.B.11 - Boligområde ved Kjærsgårdsvej i Give

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.B.11

 • Plandistrikt

  2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.For ejendomme, der anvendes til en af ovennævnte butiks- og erhvervsformål, kan bebyggelsesprocenten være op til 70.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, offentlige formål, samt mindre butikker til områdets lokale forsyning eller andre nærmere angivne erhvervsformål, til håndværk, lager og værkstedsformål mv., der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget