2.B.1 - Boligområde ved Møllevej i Give

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.B.1

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen kan være åben-lav og tæt-lav. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker mv. er bebyggelsesprocenten max. 50.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse samt erhverv, butikker, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget