18.R.3 - Rekreativt område ved Skibet Bakkevej i Skibet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  18.R.3

 • Plandistrikt

  18 Skibet

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti, eng og naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget