18.R.2 - Rekreativt område ved Bredstenvej i Skibet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  18.R.2

 • Plandistrikt

  18 Skibet

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti, eng og naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Aflyst