18.R.1 - Rekreativt område ved Knabberupvej i Skibet

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  18.R.1

 • Plandistrikt

  18

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti, eng og naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget