18.O.3 - Offentligt område ved Bredstenvej i Skibet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  18.O.3

 • Plandistrikt

  18 Skibet

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, naturlegepark, pædagogisk rum, mødefaciliteter i naturlige rammer, og andre lignende rekreative formål, skov, stier og opholdsarealer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Udnyttelse af området skal ske efter en samlet plan. Der skal i planen tages særligt hensyn til områdets landskabelige forhold, kulturmiljø og naturværdier. Bebyggelse som shelterplads, legeplads, mødelokaler, trætop-lokaler, mv. skal besidde høj arkitektonisk kvalitet i samspil med landskab, og natur skal prioriteres højt. Der må ikke bygges højere end eksisterende bevoksningshøjde. Af hensyn til de landskabelige værdier skal bebyggelse ske indenfor det tidlige råstofgravområde.

 • Status

  Vedtaget