18.O.2 - Offentligt område ved Jennumvej i Skibet

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  18.O.2

 • Plandistrikt

  18

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Beplantning må kun ske på grundlag af en godkendt plan for området.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, grønt område, idrætsanlæg og vej. Der må ikke opføres bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget