17.C.1 - Centerområde ved Billundvej i Ny Nørup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  17.C.1

 • Plandistrikt

  17 Nørup/Ny Nørup

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinje. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, der naturligt hører til i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget