17.BE.1 - Blandet bolig- og erhvervsområde i St. Lihme

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  17.BE.1

 • Plandistrikt

  17 Nørup/Ny Nørup

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter. For åbenlav bebyggelse er bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse 35 og for erhverv er bebyggelsesprocenten 40. Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til blandet boliger og erhverv med mulighed for, kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, og med virksomheder indenfor miljøklasse 1-3, f.eks liberale erhverv, kontorvirksomheder, servicevirksomheder, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, fremstillingsvirksomhed. Der kan i enten i dette rammeområde eller i rammeområde 17.E.1 etableres en mindre butik på maksimalt 200 m² til salg af virksomhedens egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget