17.B.10 - Boligområde i St. Lihme

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  17.B.10

 • Plandistrikt

  17 Nørup/Ny Nørup

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med udnyttet tagetage, og med en maksimal højde på 8,5 meter. For åbenlav bebyggelse er bebyggelseprocenten for den enkelte ejendom 30, for tæt-lav bebyggelse er den 35. Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilstræbes at have en udformning og placering på grunden, som er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition, og som falder naturligt ind i det eksisterende bymiljø.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv i miljøklasse 1-2, jf. håndbog om miljø og planlægning, der ikke er til gene for omgivelserne, samt landbrug og gartneri.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget