16.E.1 - Erhvervsområde ved Koldingvej i Ny Højen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  16.E.1

 • Plandistrikt

  16 Ny Højen

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel, herunder handel med dagligvarer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget