1.6.R.4 - Rekreativt område ved Tirsbækvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.R.4

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Områder, der udlægges til rekreative formål, friholdes for anden bebyggelse end de bygninger der er nødvendige for golfbanen og for driften af de grønne områder. Der kan højst opføres 2.500 m² etageareal til disse formål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, grønt område, natur og golfbane med tilhørende anlæg og stier.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget