1.6.O.8 - Offentligt område ved Tirsbæk Strandvej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.O.8

 • Plandistrikt

  1.6

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, badestrand med tilhørende anlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget