1.6.O.1 - Offentligt område ved Bjørnekærvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.O.1

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Opholdsarealer

  Området skal indgå som en del af den økologiske forbindelseslinje, der er udpeget i Regionplan 2005. Inden for området skal der udlægges grønne områder, bestående af grønne kiler og beplantningsbælter. Langs vejene skal der udlægges grønne bælter. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. De grønne områder udlægges efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, grønne områder, boldbaner og klubhus.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget