1.6.E.5 - Erhvervsområde ved Hældagervej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.5

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål og offentlige formål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og arealkrævende servicevirksomhed. Desuden kan området anvendes til offentlige og private institutioner, radiohus samt enkelte boliger. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som en støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Aflyst