1.6.E.10 - Erhvervsområde ved Juulsbjergvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.10 (1)

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  54

 • Bebyggelsens omfang

  Grunde skal minimum være 4.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Minimums udstykningsstørrelse

  4000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Miljø

  I regionplanen er området udpeget som drikkevandsområde og lokalplaner skal indeholde bestemmelser der sikrer mod forurening af grundvandsressourcer. Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet.

 • Trafik

  Der skal udlægges en p-plads pr. 50 m² kontorerhverv og pr. 100 m² lager og andet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget