1.6.E.1 - Erhvervsområde ved Solkilde Allé i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.E.1

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ske en afrunding af det etablerede center inden for en ramme på 7.500 m² og inden for rammerne af de gældende lokalplaner 89A og 89B.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, regionale funktioner som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, kursusvirksomhed, aflastningscenter for detailhandel og service- og forretningsvirksomhed. På arealet vest for Solkilde Allé kan etableres lavprisvarehus med dagligvaresalg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget