1.6.C.1 - Centerområde ved Bredballe Center i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.C.1

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 3.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 2.000 m² bruttoetagemeter. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, liberale erhverv, samt mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål, offentlige samt private institutioner, bibliotek og varmeværk m.v. og boligformål, med lav boligbebyggelse.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ny boligbebyggelse skal opføres på baggrund af en samlet plan.

 • Status

  Vedtaget