1.6.B.6 - Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.B.6

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Trafik

  For åben-lav boligbebyggelse skal der udlægges 2 p-pladser pr. bolig, på den enkelte ejendom.For tæt-lav boligbebyggelse skal der udlægges 1,5 - 2 p-pladser pr. bolig. Kravet til parkering fastsættes ud fra en konkret vurdering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget