1.6.B.14 - Boligområde ved Hældagervej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.B.14

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Enkelte bygninger eller bygningsdele kan opføres i en større højde end 12,5 m, hvis særlige tekniske eller arkitektoniske begrundelser taler herfor.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebebyggelse og rækkehusbebyggelse i op til 3 etager.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget