1.6.B.12 - Boligområde ved Juulsbjergvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.B.12

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For etagebebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Ved etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 15 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 4 etager. Ved offentlige formål må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav og høj boligbebyggelse, offentlige formål, natur, landbrug og golf.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i by- og landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Områdets anvendelse og disponering skal ske i overensstemmelse med principperne i Helhedsplan for Tirsbæk Bakker. Den del af ramme 1.6.B.12, der ligger inden for fredningen, kan ikke udnyttes før fredningen er ophævet eller erstattet med en anden fredning.

 • Status

  Vedtaget