1.6.B.10 - Boligområde ved Stejlbjergparken i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.6.B.10

 • Plandistrikt

  1.6 Vejle, Bredballe/Lysholt

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for høj bebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 12 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Opholdsarealer

  80% af etageboligarealet skal udlægges som fælles opholdsareal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj og lav boligbebyggelse, samt mindre butikker til områdets dagligvareforsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget