1.5.R.4 - Rekreativt område ved Store Grundet Alle og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.R.4 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af marker, evt. med hestefolde, og rekreative stier. Der må ikke etableres bebyggelse i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone

 • Særlige bestemmelser

  Området skal indgå i en samlet plan sammen med område 1.5.O.6.

 • Status

  Vedtaget