1.5.R.2 - Rekreativt område ved Lille Grundet Skov i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.R.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov med tilhørende stier.

 • Miljø

  En del af den rekreative ramme kan benyttes til håndtering af vand i området, hvis det kan indpasses som et naturlig og rekreativ element i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget