1.5.O.4 - Offentligt område ved Elsdyrvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.O.4 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, boliger til ældre og institutioner for børn/unge og grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget