1.5.O.2 - Offentligt område ved Stadion Allé i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.O.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  8

 • Max. bygningshøjde

  27

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan, der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 8 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 27 m. Ved kolonihaver må bebyggelsen på hver enkelt havelod må ikke overstige 30 m² og må ikke opføres i mere end 1 etage.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, idrætspark med fodboldstadion, atletikstadion, tennisanlæg, parkering m.m., kolonihaver og campingplads. Området kan endvidere anvendes til boligformål og erhversformål som f.eks. kontorer, motionscentre, klinikker og lignende.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget