1.5.O.1 - Offentligt område ved Horsensvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.O.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m², og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, kirke, kirkegård, kolonihaver, offentlige og private institutioner af almennyttig karakter i tilknytning til skolen, herunder sundhedscenter, motionsrum, café/restaurant og lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget