1.5.E.7 - Erhvervsområde ved Gammelmarksvej og Lysholtvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  17

 • Bebyggelsens omfang

  Ingen grunde må udstykkes med mindre areal end 50.000 m². Byrådet kan beslutte at udstykke grunde på min. 15.000 m², efter en samlet plan. Enkelte bygninger kan opføres i en højde op til 25 m indenfor et i en lokalplan nærmere udpeget område.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Minimums udstykningsstørrelse

  50000

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål af regional betydning med særlige transportbehov og meget store arealkrav, f.eks. transport- og logistikvirksomhed, fremstillings- lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og tilknyttet administration. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller anden detailhandel inden for området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget